سهامدار محترم از یکی از روش های ذیل وارد سیستم شوید


روش اول*کد ملی

*شماره شناسنامه

ورود

روش دوم*قسمت عددی کد سهامداری

*شماره شناسنامه

ورود

 

طراحی و توسعه توسط شرکت پرشین سیستم