• کمترین نرخ : 4,840
    بیشترین نرخ : 5,190
    آخرین نرخ : 4,930
    حجم معاملات : 12,863,381
    تعداد معاملات : 1,514

طراحی و توسعه توسط شرکت پرشین سیستم