• کمترین نرخ : 5,090
    بیشترین نرخ : 5,400
    آخرین نرخ : 5,390
    حجم معاملات : 11,311,277
    تعداد معاملات : 2,895

طراحی و توسعه توسط شرکت پرشین سیستم