تاريخ روز : سه شنبه 31 فروردین 1400

تامین سرمایه بانک ملت

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

نحوه افزایش سرمایهقابل توجه سهامدارانی که در تاریخ 1399/07/27 همزمان با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده سهامدار شرکت تامین سرمایه بانک ملت بوده اند: افزایش سرمایه با سلب حق تقدم خرید سهام از سهامداران فعلی و صدور سهام جدید می باشد. بنابراین سهامدارانی که در تاریخ مجمع عمومی فوق العاده صاحب سهام بوده اند نیاز نیست که مبلغی بابت حق تقدم واریز کنند و همچنین نیازی به ارسال و تکمیل برگه حق تقدم نیست. بعد از طی مراحل پذیره نویسی و ثبت شرکت ها به سهام این سهامداران پنجاه درصد اضافه خواهد شد، و در پرتفوی آنان قابل مشاهده خواهد بود.