تاريخ روز : سه شنبه 31 فروردین 1400

تامین سرمایه بانک ملت

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

واریز سود سهامداران حقیقی از تاریخ 1399/04/15 از طریق سامانه سجام.سود سهامداران حقیقی از تاریخ 1399/04/15 به حساب آنان که در سامانه سجام معرفی شده واریز خواهدشد. لذا سهامدارانی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند هر چه سریعتر نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام فرماییند.